EPC

Waardebepaling

Een EPC of energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

U kan bij mij terecht voor:

EPC-berekening

Dankzij een label of energiescore is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw.

Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken.

EPC-berekening
Anja Claessens

Verkoop en verhuur:
EPC residentiële en commerciële gebouwen

Voordat een eigendom te koop of te huur mag worden geplaatst, is de eigenaar wettelijk verplicht een EPC verslag voor te leggen.


Op het EPC staat een label voor het gebouw. Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht).

Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio, … al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050. De Vlaamse regering wil met het Renovatiepact tegen 2050 alle Vlaamse woningen en appartementen minstens even energiezuinig maken als een energetische nieuwbouwwoning van 2017.

Anja Claessens


EPC-labelpremie of renteloze lening​​

Wie een woning of appartement verwerft in 2021 (notariële akte, schenking of erfenis bij overlijden in 2021) én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening voor die renovatie.

Om de slechte en de verbeterde energieprestatie te bewijzen, hebt u EPC’s nodig voor en na de werkzaamheden.

Regio opmaak EPC : Vlaanderen

In de 3 gewesten (Vlaanderen, Wallonie, Brussel) gelden er andere regels betreffende de EPC verslagen en de opleidingen voor de energiedeskundige.

EPC gemeenschappelijke delen

Wat zijn ‘gemeenschappelijke delen’ van een appartementsgebouw?

Deadline: 1 januari 2022

Een EPC voor de gemeenschappelijke delen laten opmaken is niet vrijblijvend. Uiterlijk tegen 1 januari 2022 moet elk appartemensgebouw over zo’n EPC beschikken. Voor de nieuwbouwappartementen is het EPC van de gemeenschappelijke delen verplicht tien jaar nadat de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt.

Als bij controle blijkt dat er geen EPC voor de gemeenschappelijke delen aanwezig is, kan de eigenaar van het appartemensgebouw of de vereniging van mede-eigenaars een boete krijgen.

Vanaf 2020 kunnen mede-eigenaars beroep doen op een energiedeskundige met oog op het opstellen van een EPC voor gemeenschappelijke delen. Concreet krijgen de mede-eigenaars dus twee jaar tijd om te voldoen aan deze verplichting.

Vraag een EPC aan